"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 12           Năm 2016 Ngày 21 tháng 4 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-04-2016 Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh An Giang. 04
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-03-2016 Quyết định số 918/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 13/10/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý điểm truy cập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh An Giang. 15
05-04-2016 Quyết định số 950/QĐ-UBND ban hành “Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất, dịch vụ cho đồng bào dân tộc Khmer, Chăm, góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế, chuyển dịch cơ cấu lao động trong vùng đồng bào dân tộc Khmer, Chăm tỉnh An Giang giai đoạn 2016 – 2020”. 17
07-04-2016 Quyết định số 968/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề cương Chương trình phát triển đô thị thành phố Long Xuyên giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025. 38
11-04-2016 Quyết định số 1004/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình “Nghiên cứu chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi và phát triển nông nghiệp bền vững tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020”. 46
12-04-2016 Quyết định số 1022/QĐ-UBND về việc bổ sung Chương trình xây dựng quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2016. 56
12-04-2016 Quyết định số 1026/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 76/2007/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về lịch thời vụ xuống giống lúa trên địa bàn tỉnh An Giang và Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi một số điều của Quyết định số 76/2007/QĐ-UBND. 58
12-04-2016 Quyết định số 1027/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020. 60
14-04-2016 Quyết định số 1059/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Tư vấn thẩm định dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp. 70
05-04-2016 Kế hoạch số 176/KH-UBND triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính. 72
13-04-2016 Kế hoạch số 188/KH-UBND thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước” năm 2016. 77
07-04-2016 Thông báo số 177/TB-UBND về việc nghỉ các dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ kỷ niệm Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 01/5 năm 2016. 81
11-04-2016 Thông báo số 185/TB-UBND về việc gia hạn Thông báo số 29/TB-UBND ngày 09/5/2014 của UBND tỉnh và thông báo thu hồi đất bổ sung để thực hiện dự án Trung tâm Văn hóa và Học tập cộng đồng xã Vĩnh Gia tại xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn. 83
12-04-2016 Thông báo số 186/TB-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Hệ thống cấp nước Hòa Bình Thạnh - Vĩnh Lợi tại xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành. 86
12-04-2016 Thông báo số 187/TB-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu nhà ở tái định cư Trường Tiền tại xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn. 89
24,445,634 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner