"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 14           Năm 2016 Ngày 06 tháng 5 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-04-2016 Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND về việc ban hành giá xây dựng mới nhà ở; công trình xây dựng và vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh An Giang. 03
26-04-2016 Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về thủ tục xác nhận phù hợp; đề nghị bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với địa điểm đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu, cửa hàng kinh doanh LPG tỉnh An Giang. 15
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-04-2016 Quyết định số 1061/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020. 36
15-04-2016 Quyết định số 1075/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 tỉnh An Giang. 46
22-04-2016 Quyết định số 1092/QĐ-UBND v/v bổ sung Danh mục xe ôtô chuyên dùng quy định tại Điều 4 Chương II Quyết định 1788/QĐ-UBND ngày 04/9/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy định chủng loại, số lượng xe ôtô chuyên dùng trên địa bàn tỉnh An Giang. 48
22-04-2016 Quyết định số 1093/QĐ-UBND công bố Danh sách cán bộ, công chức làm nhiệm vụ là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang. 50
26-04-2016 Quyết định số 1150/QĐ-UBND về việc công bố bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang. 92
19-04-2016 Kế hoạch số 191/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh An Giang giai đoạn 2016 – 2020. 94
22-04-2016 Kế hoạch số 196/KH-UBND phối hợp tổ chức tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. 108
14-04-2016 Thông báo số 189/TB-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đường Nguyễn Văn Linh nối dài tại phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên. 112
24,445,053 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner