"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15           Năm 2016 Ngày 16 tháng 5 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-05-2016 Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. 03
05-05-2016 Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh An Giang. 16
06-05-2016 Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang. 27
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-05-2016 Quyết định số 1236/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2016-2017. 37
10-05-2016 Quyết định số 1276/QĐ-UBND về việc công bố sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh An Giang. 40
11-05-2016 Quyết định số 1282/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 1150/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. 51
12-05-2016 Quyết định số 1311/QĐ-UBND ban hành Quy chế xin lỗi cá nhân, tổ chức vì sự sai sót, quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang. 52
04-05-2016 Thông báo số 214/TB-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Trường bắn Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tri Tôn tại xã Cô Tô, huyện Tri Tôn. 64
04-05-2016 Thông báo số 215/TB-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện dự án cầu Chợ Mới - Tân Long tại thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới. 67
09-05-2016 Thông báo số 220/TB-UBND về việc gia hạn Thông báo số 51/TB-UBND ngày 29/8/2014 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đường dẫn hậu Miếu B tại phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc. 70
12-05-2016 Thông báo số 230/TB-UBND về việc treo cờ Tổ quốc và băng-rôn chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. 73
24,445,095 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner