"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 20           Năm 2016 Ngày 10 tháng 6 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-05-2016 Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng năm 2016 trên địa bàn tỉnh An Giang. 03
02-06-2016 Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang. 07
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-05-2016 Quyết định số 1466/QĐ-UBND công bố Danh sách thương nhân được thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ Bắc Đai thuộc tỉnh An Giang (Đợt 4/2016). 18
30-05-2016 Quyết định số 1467/QĐ-UBND công bố danh mục hàng hóa có xuất xứ từ nước/vùng lãnh thổ thứ ba được phép xuất khẩu qua cửa khẩu phụ Bắc Đai thuộc tỉnh An Giang (Đợt 3/2016). 21
30-05-2016 Quyết định số 1469/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức Tuần lễ quốc gia về An toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ tỉnh An Giang và Tổ Chuyên viên giúp việc. 24
30-05-2016 Quyết định số 1474/QĐ-UBND ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang. 26
01-06-2016 Quyết định số 1481/QĐ-UBND về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ thư ký xây dựng Chương trình hành động của Tỉnh ủy về Phát triển nông nghiệp giai đoạn 2016-2025. 28
02-06-2016 Quyết định số 1512/QĐ-UBND quy định về trình tự, thủ tục và mức hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh từ Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh An Giang. 31
03-06-2016 Chỉ thị số 1525/CT-UBND về việc về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016 – 2020). 42
06-06-2016 Chỉ thị số 1542/CT-UBND về việc thực hiện Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền. 46
06-06-2016 Chỉ thị số 1543/CT-UBND về việc thực hiện Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 48
01-06-2016 Kế hoạch số 261/KH-UBND tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy năm 2016. 50
24,445,527 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner