"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 22           Năm 2016 Ngày 24 tháng 6 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-06-2016 Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-06-2016 Quyết định số 1626/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020. 21
14-06-2016 Quyết định số 1629/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản Khu II - mỏ đá xây dựng núi Cô tô, xã Cô Tô, huyện Tri Tôn. 42
17-06-2016 Quyết định số 1663/QĐ-UBND ban hành hợp đồng mẫu trong mua bán, liên kết sản xuất và tiêu thụ cá tra trên địa bàn tỉnh An Giang. 46
14-06-2016 Chỉ thị số 1611/CT-UBND về việc tăng cường quản lý về xây dựng, thực hiện quy ước trên địa bàn tỉnh An Giang. 62
17-06-2016 Chỉ thị số 1666/CT-UBND về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh An Giang. 65
16-06-2016 Kế hoạch số 303/KH-UBND phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em tỉnh An Giang giai đoạn 2016 – 2020. 69
07-06-2016 Thông báo số 284TB-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Lộ ra trạm 110kV An Phú tại xã Phước Hưng, huyện An Phú. 78
24,445,299 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner