"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 23           Năm 2016 Ngày 05 tháng 7 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-06-2016 Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND về việc quy định nội dung, mức chi các kỳ thi, hội thi và chế độ hỗ trợ của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang. 04
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-06-2016 Quyết định số 1607/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch xây dựng nhãn hiệu chứng nhận An Giang cho các sản phẩm nông nghiệp tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến 2030. 23
21-06-2016 Quyết định số 1671/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định về công tác thống kê của Ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh An Giang và Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2014 về việc sửa đổi Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2014 của UBND tỉnh. 37
21-06-2016 Quyết định số 1672/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Xây dựng cánh đồng lớn và Tổ Điều phối thực hiện liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn tỉnh An Giang. 38
21-06-2016 Quyết định số 1685/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 62-KH/TU ngày 26 tháng 8 năm 2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang, giai đoạn 2016 - 2020. 47
24-06-2016 Quyết định số 1713/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị số 05/2014/CT-UBND ngày 12/6/2014 của UBND tỉnh về tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra trên địa bàn tỉnh An Giang. 69
24-06-2016 Chỉ thị số 1714/CT-UBND về tăng cường công tác chỉ đạo theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra trên địa bàn tỉnh An Giang. 70
24-06-2016 Chỉ thị số 1718/CT-UBND về việc tăng cường công tác đấu tranh chống hàng giả, hàng kém chất lượng. 73
14-06-2016 Kế hoạch số 296/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc” trên địa bàn tỉnh An Giang. 78
21-06-2016 Kế hoạch số 312/KH-UBND thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi giai đoạn 2016 - 2020. 82
27-06-2016 Thông báo số 321/TB-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp mở rộng đường Ung Văn Khiêm (đoạn từ cầu Ung Văn Khiêm đến đường Phạm Cự Lượng) tại phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên. 102
27-06-2016 Thông báo số 322/TB-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Am Lôi Thôi tuyến Đường tỉnh 952 tại xã Tân Thạnh và xã Vĩnh Hòa thị xã Tân Châu. 105
27-06-2016 Thông báo số 323/TB-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật đường số 12 kết hợp khu tái định cư - khu quy hoạch Bắc Hà Hoàng Hổ tại phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên. 108
27-06-2016 Thông báo số 324/TB-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện công trình đường Dự Định (đoạn từ Phùng Chí Kiên đến công viên Ung Văn Khiêm) tại phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên. 111
24,445,384 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner