"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 25           Năm 2016 Ngày 22 tháng 7 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-06-2016 Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ban hành quy định một số thủ tục liên quan đến quy tình tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh An Giang. 03
Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân
07-07-2016 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế huyện Phú Tân. 20
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-07-2016 Quyết định số 1854/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách hộ nghèo ở vùng khó khăn được hỗ trợ trực tiếp theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2016. 25
13-07-2016 Quyết định số 1938/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 23/01/2014 của UBND tỉnh về việc tổ chức triển khai phát triển sản xuất, sử dụng vật liệu xây không nung và lộ trình xóa bỏ lò thủ công sản xuất gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2020. 28
13-07-2016 Quyết định số 1986/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Tổ Kiểm tra công vụ tỉnh. 31
13-07-2016 Quyết định số 1987/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình Cải cách hành chính tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020. 35
01-07-2016 Kế hoạch số 352/KH-UBND chống thất thu thuế mặt hàng xăng dầu. 42
05-07-2016 Kế hoạch số 353/KH-UBND tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên (1996-2016). 46
06-07-2016 Kế hoạch số 359/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016- 2020 của tỉnh An Giang. 52
11-07-2016 Kế hoạch số 368/KH-UBND tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị số 1666/CT-UBND của UBND tỉnh về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh và Hướng dẫn việc xây dựng Báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016. 60
11-07-2016 Kế hoạch số 370/KH-UBND sắp xếp và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020. 63
13-07-2016 Kế hoạch số 375/KH-UBND tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016. 66
07-07-2016 Thông báo số 364/TB-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đường gom dân sinh dưới chân cầu Tôn Đức Thắng tại phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên. 72
24,445,614 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner