"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 28           Năm 2016 Ngày 10 tháng 8 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-07-2016 Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-07-2016 Quyết định số 1994/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang. 17
15-07-2016 Quyết định số 2000/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020. 28
26-07-2016 Quyết định số 2130/QĐ-UBND thành lập Chi cục Chăn nuôi và Thú y, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang. 64
26-07-2016 Quyết định số 2131/QĐ-UBND thành lập Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang. 66
26-07-2016 Quyết định số 2132/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề cương chi tiết Chương trình Hành động của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 và định hướng phát triển đến năm 2025. 68
14-07-2016 Chương trình số 377/CTR-UBND thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. 74
20-07-2016 Kế hoạch số 386/KH-UBND tổ chức “Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục” năm 2016. 91
27-07-2016 Kế hoạch số 401/KH-UBND tuyển dụng công chức tỉnh An Giang năm 2016. 96
27-07-2016 Kế hoạch số 402/KH-UBND triển khai thực hiện năm 2016 Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020. 104
27-07-2016 Kế hoạch số 403/KH-UBND thực hiện Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 07/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược tổng thể Hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 123
13-07-2016 Công văn số 1006/UBND-KTN về việc bảo đảm trật tự, ATGT 6 tháng cuối năm 2016 trên địa bàn tỉnh. 135
24,445,783 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner