"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 29           Năm 2016 Ngày 11 tháng 8 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-08-2016 Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND ngày 04/11/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông tại Sở Tư pháp. 03
05-08-2016 Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh An Giang. 04
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-07-2016 Quyết định số 2112/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính giải quyết tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang. 16
02-08-2016 Quyết định số 2171/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình quốc gia về An toàn, vệ sinh lao động tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020. 26
03-08-2016 Quyết định số 2211/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình Khuyến công tỉnh An Giang giai đoạn 2016 – 2020. 32
03-08-2016 Thông báo số 415/TB-UBND về việc gia hạn Thông báo số 23/TB-UBND ngày 28/4/2014 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất để thực hiện dự án cải tạo chỉnh trang đô thị khu dân cư đường Lý Thái Tổ nối dài. 45
03-08-2016 Thông báo số 416/TB-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Trường THCS Quản Cơ Thành tại xã Bình Hòa, huyện Châu Thành. 48
03-08-2016 Thông báo số 417/TB-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Trường mẫu giáo Vĩnh Hanh (điểm mới) tại xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành. 51
24,445,122 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner