"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 32           Năm 2016 Ngày 18 tháng 8 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-08-2016 Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND về việc quy định mức chi nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm đăng trên các loại tạp chí trên địa bàn tỉnh An Giang. 03
10-08-2016 Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giải quyết hồ sơ liên quan đến Giấy khai sinh và các loại hồ sơ cá nhân khác trên địa bàn tỉnh An Giang. 08
10-08-2016 Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang. 10
10-08-2016 Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND về việc ban hành bộ đơn giá thu dịch vụ công thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh An Giang. 29
10-08-2016 Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND về việc quy định Bảng giá tính thuế đối với tài nguyên thiên nhiên năm 2016 trên địa bàn tỉnh An Giang. 43
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-08-2016 Quyết định số 2255/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh An Giang. 46
10-08-2016 Kế hoạch số 426/KH-UBND thực hiện chính sách đảm bảo an sinh xã hội giai đoạn 2016 – 2020 tỉnh An Giang. 57
10-08-2016 Kế hoạch số 427/KH-UBND triển khai thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về Quyền của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh An Giang. 67
10-08-2016 Kế hoạch số 428/KH-UBND về việc thực hiện Đề án “nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức các bộ, ngành, địa phương về pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế giai đoạn 2016 – 2020” và năm 2016. 75
24,445,364 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner