"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 33           Năm 2016 Ngày 24 tháng 8 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-08-2016 Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua cầu Mỹ Luông - Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang (công trình đầu tư theo hình thức BOT). 03
15-08-2016 Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định việc xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh An Giang”. 09
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-08-2016 Quyết định số 2297/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình công tác năm 2016 của Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh. 17
17-08-2016 Quyết định số 2308/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh An Giang. 34
17-08-2016 Quyết định số 2315/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 1767/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc quy định tạm thời thu phí qua cầu Mỹ Luông - Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. 43
18-08-2016 Quyết định số 2339/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Tư vấn phát triển Kinh tế - Xã hội. 45
12-08-2016 Kế hoạch số 431/KH-UBND triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin. 47
19-08-2016 Kế hoạch số 445/KH-UBND thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025. 52
17-08-2016 Thông báo số 437/TB-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Đường kênh Thần Nông tại phường Long Phú, thị xã Tân Châu. 60
24,445,494 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner