"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 35           Năm 2016 Ngày 01 tháng 9 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-08-2016 Quyết định số 2354/QĐ-UBND tạm giao biên chế sự nghiệp năm 2016 cho các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang. 02
24-08-2016 Kế hoạch số 452/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 1028/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020. 49
24-08-2016 Kế hoạch số 453/KH-UBND đào tạo theo chế độ cử tuyển năm 2016. 52
24,445,686 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner