"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 43           Năm 2016 Ngày 06 tháng 10 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-09-2016 Quyết định số 2571/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục các thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang. 03
23-09-2016 Quyết định số 2645/QĐ-UBND ban hành Chương trình Bình ổn thị trường trên địa bàn tỉnh An Giang, giai đoạn 2016 - 2020. 16
23-09-2016 Chỉ thị số 2648/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa gây tiếng ồn, làm mất an ninh trật tự tại khu dân cư trên địa bàn tỉnh An Giang. 34
19-09-2016 Kế hoạch số 492/KH-UBND tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá 04 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo trên địa bàn tỉnh An Giang. 38
22-09-2016 Kế hoạch số 495/KH-UBND triển khai Chương trình hành động số 05-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 42
22-09-2016 Kế hoạch số 496/KH-UBND thực hiện Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030”. 53
23-09-2016 Kế hoạch số 500/KH-UBND phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em tỉnh An Giang giai đoạn 2016 – 2020. 58
24,445,567 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner