"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 44           Năm 2016 Ngày 07 tháng 10 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-09-2016 Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang. 03
28-09-2016 Quyết định số 66/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang. 12
28-09-2016 Quyết định số 67/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trên địa bàn tỉnh An Giang. 18
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-09-2016 Quyết định số 2672/QĐ-UBND phê duyệt danh sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2016 (đợt 1). 35
29-09-2016 Quyết định số 2690/QĐ-UBND phê duyệt đề cử danh sách thay thế hợp đồng đào tạo theo địa chỉ sử dụng hệ chính quy theo chỉ tiêu Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ phân bổ cho tỉnh An Giang năm 2016. 65
30-09-2016 Quyết định số 2696/QĐ-UBND về việc công bố tên và số hiệu đường tỉnh. 68
29-09-2016 Thông báo số 511/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTP, HIV/AIDS, TNXH và XDPTTDBV ANTQ tỉnh Vương Bình Thạnh tại Hội nghị Tổng kết 10 năm công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2006 - 2016. 70
30-09-2016 Thông báo số 514/TB-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Nâng cấp đường Yết Kiêu tại phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên. 73
30-09-2016 Thông báo số 515/TB-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Đường liên xã Mỹ Khánh (từ cầu Thông Lưu đến cầu Cái Chiên) tại xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên. 76
24,445,647 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner