"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 45           Năm 2016 Ngày 21 tháng 10 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-09-2016 Quyết định số 68/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang. 03
11-10-2016 Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang. 18
14-10-2016 Quyết định số 70/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang. 27
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-10-2016 Quyết định số 2728/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang. 36
06-10-2016 Quyết định số 2744/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo cuộc thi tìm hiểu các loại mô hình Hợp tác xã kiểu mới tỉnh An Giang. 47
07-10-2016 Quyết định số 2745/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số khoản tại Điều 1 Quyết định số 1949/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức xã năm 2016 thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg. 50
11-10-2016 Quyết định số 2775/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên Ban Điều hành Chương trình hành động nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020. 52
07-10-2016 Kế hoạch số 526/KH-UBND đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2021. 53
11-10-2016 Kế hoạch số 531/KH-UBND áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2020. 58
13-10-2016 Kế hoạch số 533/KH-UBND tổ chức cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh An Giang 5 năm giai đoạn 2016 – 2020. 72
13-10-2016 Kế hoạch số 535/KH-UBND tổ chức phong trào thi đua đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2021. 91
12-10-2016 Công văn số 1479/UBND-KTN về việc tăng cường quản lý, kiểm tra hoạt động của xe thô sơ, xe mô tô, xe cơ giới 3 bánh chở hàng hóa cồng kềnh tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh. 98
24,445,739 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner