"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 49           Năm 2016 Ngày 15 tháng 11 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-10-2016 Quyết định số 2916/QĐ-UBND phê duyệt danh sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2016 (đợt 1) huyện An Phú. 03
27-10-2016 Quyết định số 2957/QĐ-UBND về việc giải thể Trường Phổ thông Chưởng Binh Lễ. 11
28-10-2016 Quyết định số 2996/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh An Giang. 13
28-10-2016 Quyết định số 2997/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức lễ ra quân Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016. 38
02-11-2016 Quyết định số 3161/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Chương trình hành động nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020. 42
08-11-2016 Quyết định số 3218/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định “Điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”. 49
07-11-2016 Kế hoạch số 587/KH-UBND về việc thực hiện Quyết định số 1681/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp phòng, chống oan, sai và bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự. 52
24,444,724 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner