"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 50           Năm 2016 Ngày 24 tháng 11 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-11-2016 Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành có liên quan lĩnh vực xây dựng. 04
09-11-2016 Quyết định số 76/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang. 05
11-11-2016 Quyết định số 77/2016/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2007/QĐ.UBND ngày 04 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về tổ chức quản lý và khai thác các bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh An Giang. 28
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-11-2016 Quyết định số 3302/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 515/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020. 32
21-11-2016 Quyết định số 3310/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. 38
10-11-2016 Chỉ thị số 3245/CT-UBND về công tác quốc phòng địa phương năm 2017. 61
14-11-2016 Chỉ thị số 3270/CT-UBND về việc nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước trong kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang. 66
09-11-2016 Kế hoạch số 592/KH-UBND về việc thực hiện Kế hoạch số 14-KH/TU ngày 27/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030. 69
09-11-2016 Kế hoạch số 593/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016 - 2021. 79
09-11-2016 Kế hoạch số 594/KH-UBND triển khai các hoạt động truyền thông về “Giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh” năm 2016. 84
14-11-2016 Kế hoạch số 600/KH-UBND triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. 89
16-11-2016 Kế hoạch số 605/KH-UBND kiểm tra liên ngành việc thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2016. 92
18-11-2016 Kế hoạch số 608/KH-UBND tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số, Ngày Dân số Việt Nam 26/12/2016 và kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình (26/12/1961 - 26/12/2016). 96
18-11-2016 Công văn số 1676/UBND-KGVX về việc treo băng rôn, biểu ngữ hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số, Ngày Dân số Việt Nam 26/12/2016. 104
18-11-2016 Thông báo số 609/TB-UBND về việc thu hồi đất để thực dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến Thoại Giang - Xã Diễu (đoạn từ cầu Thoại Giang - cầu Xã Diễu) tại xã Thoại Giang, Bình Thành, huyện Thoại Sơn. 106
24,444,786 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner