"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 52           Năm 2016 Ngày 08 tháng 12 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-11-2016 Quyết định số 78/2016/QĐ-UBND bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành. 03
28-11-2016 Quyết định số 79/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức, quản lý cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang. 09
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-11-2016 Quyết định số 3321/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP, 64/NQ-CP của Chính phủ giai đoạn 2016-2020. 39
22-11-2016 Quyết định số 3322/QĐ-UBND về việc công nhận lại các huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi năm học 2015 - 2016. 57
23-11-2016 Quyết định số 3349/QĐ-UBND phê duyệt đề tài "Nghiên cứu xây dựng bản đồ GIS trực tuyến phục vụ du lịch tỉnh An Giang". 58
28-11-2016 Quyết định số 3379/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020. 64
28-11-2016 Chỉ thị số 3382/CT-UBND về việc thực hiện Kế hoạch số 12-KH/TU ngày 20/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 04-4-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24-5-2005 của Bộ Chính trị về “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2020. 71
25-11-2016 Chương trình số 631/CTR-UBND xúc tiến đầu tư năm 2017 tỉnh an giang. 73
24,362,381 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner