"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 55           Năm 2016 Ngày 20 tháng 12 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-12-2016 Quyết định số 80/2016/QĐ-UBND ban hành quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-12-2016 Quyết định số 3424/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Tân Trung, huyện Phú Tân. 23
05-12-2016 Quyết định số 3441/QĐ-UBND phê duyệt Đề án chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh An Giang. 25
09-12-2016 Chỉ thị số 3500/CT-UBND về việc thực hiện và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang. 35
06-12-2016 Kế hoạch số 655/KH-UBND về việc thực hiện ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành Xây dựng, giai đoạn 2016-2020. 38
06-12-2016 Kế hoạch số 656/KH-UBND thực hiện các giải pháp chống thất thu thuế mặt hàng xăng dầu Theo Kế hoạch số 352/KH-UBND ngày 01/7/2016 của UBND tỉnh An Giang. 47
09-12-2016 Kế hoạch số 673/KH-UBND xã hội hóa trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020. 53
13-12-2016 Kế hoạch số 675/KH-UBND công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh An Giang. 76
05-12-2016 Công văn số 1748/UBND-NC về việc tăng cường công tác PCCC&CNCH. 80
24,445,036 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner