"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 57           Năm 2016 Ngày 30 tháng 12 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-12-2016 Quyết định số 81/2016/QĐ-UBND về việc phân cấp cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai trên địa bàn tỉnh An Giang. 03
16-12-2016 Quyết định số 82/2016/QĐ-UBND về việc phân cấp quyết định đầu tư; thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế và dự toán xây dựng công trình đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh An Giang. 13
23-12-2016 Quyết định số 103/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về định mức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang. 18
27-12-2016 Quyết định số 104/2016/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý hoạt động thoát nước đô thị, Khu Kinh tế, các Khu Công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang. 23
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-12-2016 Quyết định số 3564/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ phát triển chăn nuôi nông hộ theo Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2016 – 2017. 24
23-12-2016 Quyết định số 3635/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2017. 32
26-12-2016 Chỉ thị số 3654/CT-UBND về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017. 36
21-12-2016 Kế hoạch số 682/KH-UBND tổ chức Lễ phát động chương trình khởi nghiệp tỉnh An Giang năm 2017. 43
22-12-2016 Kế hoạch số 686/KH-UBND hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2017. 47
22-12-2016 Kế hoạch số 687/KH-UBND tổ chức ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2017 trên địa bàn tỉnh An Giang. 55
26-12-2016 Kế hoạch số 694/KH-UBND theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2017. 59
15-12-2016 Công văn số 1799/UBND-KTTH về việc xử lý phát sinh trong quản lý đầu tư xây dựng công trình. 64
20-12-2016 Công văn số 1821/UBND-KTTH về việc quy định về trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh An Giang. 71
23-12-2016 Thông báo số 689/TB-UBND về việc gia hạn Thông báo số 352/TB-UBND ngày 03/8/2015 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Nâng cấp tuyến đường phục vụ an ninh quốc phòng kết hợp với đê ngăn lũ vùng tứ giác Long Xuyên đoạn từ Châu Đốc - cửa khẩu Tịnh Biên (Đường tỉnh 955A). 83
24,445,141 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner