"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01           Năm 2008 Ngày 29 tháng 2 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-01-2008 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyền quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh An Giang. 03
18-02-2008 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản tại các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang. 11
18-02-2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về phân cấp quản lý đối với tài sản nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang quản lý theo quy định pháp luật. 15
18-02-2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh An Giang. 21
18-02-2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định thu thủy lợi phí, tiền nước (phí sử dụng nguồn nước) trên địa bàn tỉnh An Giang. 24
18-02-2008 Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá áp dụng đối với đơn vị thu phí thuộc địa phương quản lý. 30
18-02-2008 Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND bổ sung vào điểm a khoản 2 của Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh An Giang năm 2007 ban hành kèm theo Quyết định số 47/2006/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. 34
18-02-2008 Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND ban hành mức đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm khi chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm, gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh An Giang. 35
08-01-2008 Chỉ thị số 01/2008/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị định 38/2006/NĐ-CP của Chính phủ về Bảo vệ dân phố. 38
30-01-2008 Chỉ thị số 02/2008/CT-UBND về việc tổ chức sơ kết 20 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" (03/3/1989 - 03/3/2009). 40
30-01-2008 Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND về việc nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" giai đoạn 2006 – 2010. 48
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-01-2008 Quyết định số 113/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm. 50
21-01-2008 Quyết định số 120/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý và giúp đỡ người sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng. 58
28,543,772 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner