"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10           Năm 2013 Ngày 10 tháng 6 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thị xã Châu Đốc
04-05-2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án quản lý hoạt động dịch vụ nhiếp ảnh thị xã Châu Đốc. 02
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-05-2013 Quyết định số 824/QĐ-UBND v/v phê duyệt Đề án thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại huyện Tri Tôn. 10
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu
28-12-2012 Quyết định số 4353/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch Xúc tiến Đầu tư và thương mại thị xã Tân Châu giai đoạn 2011-2015. 18
28-12-2012 Quyết định số 4354/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch Đầu tư phát triển Kết cấu hạ tầng Kinh tế - xã hội thị xã giai đoạn 2011-2015. 27
28-12-2012 Quyết định số 4355/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực thị xã Tân Châu giai đoạn 2011-2015. 72
27,334,028 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner