"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01           Năm 2010 Ngày 28 tháng 2 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-01-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND về việc sửa đổi biểu mức thu phí qua phà trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ-UBND ngày 21tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. 03
06-01-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND về việc sửa đổi biểu mức thu phí qua cầu Cồn Tiên tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. 05
07-01-2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về bầu cử trưởng khóm, ấp trên địa bàn tỉnh An Giang. 07
12-01-2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về kinh phí hỗ trợ cho công tác xây dựng, thẩm định, đóng góp ý kiến, ban hành và kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. 14
05-02-2010 Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh An Giang. 21
05-02-2010 Quyết định số 06/2010/QĐ- UBND ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh An Giang. 29
07-01-2010 Chỉ thị số 01/2010/CT-UBND về việc bầu cử Trưởng khóm, ấp trong địa bàn tỉnh An Giang. 38
11-01-2010 Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết. 40
11-01-2010 Chỉ thị số 03/2010/CT-UBND về việc thực hiện các công việc chuẩn bị cho kết thúc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vượt lũ giai đoạn 1 và đẩy nhanh tiến độ triển khai chương trình này giai đoạn 2. 43
12-01-2010 Chỉ thị số 04/2010/CT-UBND về việc thực hiện công tác kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh An Giang. 46
28,494,443 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner