"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03           Năm 2019 Ngày 15 tháng 01 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-12-2018 Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý và khai thác công trình kè trên địa bàn tỉnh An Giang. 02
28-12-2018 Quyết định số 63/2018/QĐ-UBND quy định thời gian gửi báo cáo quyết toán và thẩm định, thông báo thẩm định quyết toán năm. 16
03-01-2019 Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 20
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-01-2019 Quyết định số 18/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, hủy bỏ lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 24
11-01-2019 Chỉ thị số 70/CT-UBND về việc tổ chức Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. 30
28-12-2018 Kế hoạch số 838/KH-UBND về phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn tỉnh An Giang giai đoạn 2019 - 2020. 35
25,930,117 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner