"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 18           Năm 2014 Ngày 14 tháng 11 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-10-2014 Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trên địa bàn tỉnh An Giang. 03
22-10-2014 Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thuế và đăng ký mẫu dấu đối với doanh nghiệp thành lập trên địa bàn tỉnh An Giang. 18
17-10-2014 Chỉ thị số 14/2014/CT-UBND phối hợp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang. 27
20-10-2014 Chỉ thị số 15/2014/CT-UBND về việc chấn chỉnh công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang. 31
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-10-2014 Quyết định số 1806/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu tỉnh An Giang đến năm 2020. 35
17-10-2014 Quyết định số 1807/QĐ-UBND về việc bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng tỉnh An Giang đến năm 2020. 37
20-10-2014 Quyết định số 1827/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh An Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 39
21-10-2014 Quyết định số 1830/QĐ-UBND về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc hẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh An Giang. 43
28-10-2014 Quyết định số 1884/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển vùng sản xuất cây ăn quả ứng dụng công nghệ cao tỉnh An Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 53
06-11-2014 Quyết định số 1994/QĐ-UBND ban hành Đề án sắp xếp hệ thống cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2015 – 2020. 64
27,301,013 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner