"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 04 + 05           Năm 2006 Ngày 30 tháng 9 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-06-2006 Quyết định số 28/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Bản quy định về cơ chế khai thác và huy động vốn từ quỹ đất trên địa bàn tỉnh An Giang. 04
29-06-2006 Quyết định số 29/2006/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế Tổ chức và hoạt động của Sở Thể dục thể thao tỉnh An Giang. 17
30-06-2006 Quyết định số 30/2006/QĐ-UBND về việc ban hành bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh An Giang - Phần khảo sát xây dựng -. 31
30-06-2006 Quyết định số 31/2006/QĐ-UBND về việc ban hành bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh An Giang - Phần xây dựng -. 33
30-06-2006 Quyết định số 32/2006/QĐ-UBND về việc ban hành bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh An Giang - Phần lắp đặt -. 35
28-07-2006 Quyết định số 33/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị Y tế cơ sở. 37
08-08-2006 Quyết định số 34/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang. 46
11-08-2006 Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND ban hành mức thu một phần viện phí của một số dịch vụ y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc hệ thống y tế nhà nước trong tỉnh. 63
11-08-2006 Quyết định số 36/2006/QĐ-UBN d quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng. 75
29-08-2006 Quyết định số 37/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định về Tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng. 78
28-09-2006 Quyết định số 40/2006/QĐ-UBND về việc điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn thành phố Long Xuyên của Công ty Điện nước An Giang. 87
10-05-2006 Chỉ thị số 05/2006/CT-UBND về việc đẩy mạnh các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh lở mồm long móng ở gia súc. 89
19-05-2006 Chỉ thị số 06/2006/CT-UBND về việc tăng cường công tác huy động học sinh đến trường, lớp và hạn chế tình trạng học sinh bỏ học. 91
23-05-2006 Chỉ thị số 07/2006/CT-UBND về việc thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện. 96
05-06-2006 Chỉ thị số 08/2006/CT-UBND về việc thực hiện Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2006 trên địa bàn tỉnh An giang. 100
12-06-2006 Chỉ thị số 09/2006/CT-UBND về việc lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh An giang. 102
28-06-2006 Chỉ thị số 10/2006/CT-UBND về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2007. 105
29-06-2006 Chỉ thị số 11/2006/CT-UBND về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006 và Kế hoạch 5 năm (2006-2010). 109
20-07-2006 Chỉ thị số 12/2006/CT-UBND về việc tăng cường thu hồi nợ thuế và chống thất thu ngân sách. 114
24-07-2006 Chỉ thị số 13/2006/CT-UBND về việc khắc phục yếu kém, sai phạm vàtiếp tục đẩy mạnh tổ chức thi hành Luật Đất đai. 117
09-08-2006 Chỉ thị số 14/2006/CT-UBND về việc Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá. 123
25-08-2006 Chỉ thị số 15/2006/CT-UBND về việc chấn chỉnh và tăng cường thực hiện Nghị định số 05/2005/NĐ-CP, Chỉ thị số 18/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ về bán đấu giá tài sản. 125
08-09-2006 Chỉ thị số 16/2006/CT-UBND về việc thực hiện cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích, nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học". 128
13-09-2006 Chỉ thị số 17/2006/CT-UBND về việc Về việc tăng cường công tác cảnh báo, phòng chống và khắc phục hậu quả sạt lở đất bờ sông trên địa bàn tỉnh An Giang. 131
19-09-2006 Chỉ thị số 18/2006/CT-UBND về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 32/2005/NĐ-CP ngày 14/3/2005 về quy chế cửa khẩu biên giới đất liền. 134
28,496,779 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner