"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05           Năm 2017 Ngày 15 tháng 2 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-02-2017 Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định về tổ chức quản lý, kinh doanh, khai thác chợ và việc sử dụng, thuê điểm kinh doanh tại chợ trên địa bàn tỉnh An Giang. 02
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-01-2017 Chương trình số 40/CTR-UBND chương trình công tác năm 2017. 42
13-02-2017 Chương trình số 59/CTR - UBND chương trình hành động về phát triển hạ tầng du lịch tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025. 68
10-02-2017 Kế hoạch số 56/KH-UBND về việc tiếp tục thực hiện Kế hoạch “Củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020”. 80
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
25-01-2017 Kế hoạch số 28A/KH-VPUBND cải cách hành chính của Văn phòng UBND tỉnh năm 2017. 87
24,445,377 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner