"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 06           Năm 2017 Ngày 28 tháng 2 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-02-2017 Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang. 03
Ủy ban nhân dân huyện An Phú
16-02-2017 Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND về việc ban hành quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện An Phú. 22
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-02-2017 Quyết định số 429/QĐ-UBND về việc phân bổ kế hoạch vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2017 theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ. 30
10-02-2017 Quyết định số 431/QĐ-UBND cấp bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Năm học 2016-2017. 34
10-02-2017 Quyết định số 432/QĐ-UBND về việc cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia Năm học 2016 - 2017. 35
14-02-2017 Quyết định số 442/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016 hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần. 36
15-02-2017 Quyết định số 462/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của cơ sở ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh An Giang. 78
16-02-2017 Quyết định số 480/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch vùng cải tạo đất gò cao, đất triền núi phục vụ sản xuất nông nghiệp huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang đến năm 2020. 80
16-02-2017 Kế hoạch số 66/KH-UBND thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017. 85
16-02-2017 Kế hoạch số 67/KH-UBND công tác pháp chế năm 2017 trên địa bàn tỉnh An Giang. 90
17-02-2017 Kế hoạch số 71/KH-UBND triển khai thực hiện các nội dung tại Tuyên bố chung Diễn đàn Hợp tác kinh tế đồng bằng sông Cửu Long - Hậu Giang năm 2016 (MDEC - Hậu Giang 2016). 97
17-02-2017 Kế hoạch số 72/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 của Thủ tướng Chính Phủ. 101
14-02-2017 Thông báo số 64/TB-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Cái Đầm - ĐT 954 tại xã Bình Thạnh Đông và xã Tân Hòa, huyện Phú Tân. 107
24,445,506 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner