"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07           Năm 2017 Ngày 13 tháng 3 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-02-2017 Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND điều chỉnh nội dung quy định của một số thủ tục liên quan đến quy trình tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh An Giang. 03
Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc
01-03-2017 Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đội Quản lý Trật tự Đô thị thành phố Châu Đốc. 06
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-03-2017 Quyết định số 719/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hoạt động triển khai Kế hoạch liên kết phối hợp toàn vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh An Giang. 13
27-02-2017 Kế hoạch số 91/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020. 23
01-03-2017 Kế hoạch số 98/KH-UBND về việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2017 trên địa bàn tỉnh An Giang. 47
03-03-2017 Kế hoạch số 105/KH-UBND phát triển doanh nghiệp tỉnh An Giang đến năm 2020. 52
07-03-2017 Kế hoạch số 109/KH-UBND thực hiện Đề án “nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức các bộ, ngành, địa phương về pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế giai đoạn 2016 – 2020” năm 2017. 68
07-03-2017 Kế hoạch số 111/KH-UBND triển khai Thông báo Kết luận số 217/TB-BTTTT ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án số hóa Truyền hình Việt Nam – Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Trương Minh Tuấn trên địa bàn tỉnh An Giang. 72
24,445,607 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner