"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 08           Năm 2017 Ngày 17 tháng 3 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-03-2017 Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh An Giang. 03
10-03-2017 Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang. 66
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-03-2017 Quyết định số 812/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong quá trình thực hiện khu vực phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh An Giang. 74
08-03-2017 Kế hoạch số 113/KH-UBND hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017. 86
09-03-2017 Kế hoạch số 115/KH-UBND thực hiện “Năm Doanh nghiệp” tỉnh An Giang. 92
09-03-2017 Kế hoạch số 118/KH-UBND tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới. 99
07-03-2017 Công văn số 334/UBND-TH về việc thực hiện một số hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017. 107
03-03-2017 Báo cáo số 107/BC-UBND sơ kết một năm hoạt động của Ban Hỗ trợ Doanh nghiệp. 109
24,445,706 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner