"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10           Năm 2017 Ngày 14 tháng 4 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-03-2017 Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang. 03
30-03-2017 Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang. 05
Ủy ban nhân dân huyện An Phú
30-03-2017 Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định về vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện An Phú. 07
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-03-2017 Quyết định số 925/QĐ-UBND về việc ngưng tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính vào ngày thứ bảy hàng tuần tại Sở Giao thông vận tải. 16
27-03-2017 Quyết định số 932/QĐ-UBND ban hành Danh mục các loài cây trồng thuộc loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu trên địa bàn tỉnh An Giang. 18
27-03-2017 Quyết định số 941/QĐ-UBND về việc công nhận Danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2016 và cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 2 năm liền (2015 -2016). 21
28-03-2017 Quyết định số 958/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 34
03-04-2017 Quyết định số 1015/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Trường Đại học An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 42
27-03-2017 Kế hoạch số 161/KH-UBND thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy. 51
28-03-2017 Kế hoạch số 167/KH-UBND tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 4. 57
24-03-2017 Công văn số 457/UBND-KTTH về việc triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về báo cáo tài chính nhà nước. 63
24-03-2017 Công văn số 458/UBND-KTTH về việc rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 theo Công điện số 2247/CĐ-BKHĐT. 65
27-03-2017 Công văn số 466/UBND-KGVX về việc thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh An Giang và Trung tâm Bảo trợ xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 66
29-03-2017 Công văn số 495/UBND-KTN về việc tổ chức thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. 69
03-04-2017 Thông báo số 185/TB-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Trường trung học phổ thông Nguyễn Văn Hưởng tại xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới. 71
24,445,779 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner