"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 12           Năm 2017 Ngày 27 tháng 4 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-04-2017 Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 57/2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi trong ngành thủ công mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang. 03
11-04-2017 Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND về việc quy định một số chế độ tiền thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích tại các giải thể thao trong nước trên địa bàn tỉnh An Giang. 04
13-04-2017 Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND về việc quy định nội dung và mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang. 08
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-04-2017 Quyết định số 1067/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn huyện Châu Phú. 26
11-04-2017 Quyết định số 1098/QĐ-UBND phê duyệt dự án ứng dụng công nghệ thông tin quản lý cán bộ, hội viên và xây dựng cơ sở dữ liệu Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh. 38
19-04-2017 Quyết định số 1180/QĐ-UBND về việc công nhận các huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn Xóa mù chữ, Phổ cập giáo dục năm 2016. 42
17-04-2017 Chỉ thị số 1157/CT-UBND về việc tổ chức bầu cử Trưởng, Phó Trưởng ấp, khóm nhiệm kỳ 2017 – 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang. 45
13-04-2017 Kế hoạch số 202/KH-UBND triển khai thực hiện Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh An Giang giai đoạn 2017-2020. 48
14-04-2017 Kế hoạch số 207/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 10/02/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020. 56
18-04-2017 Kế hoạch số 219/KH-UBND tổ chức Đại hội thể dục thể thao tỉnh An Giang lần thứ VIII năm 2018. 72
11-04-2017 Công văn số 577/UBND-KGVX về việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho doanh nghiệp và người lao động. 80
21-04-2017 Công văn số 627/UBND-KGVX về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ( 30/4/1975- 30/4/2017), Quốc tế lao động 01/5 và 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2017). 84
24,445,186 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner