"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13           Năm 2017 Ngày 28 tháng 4 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-04-2017 Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý và khai thác công trình kè trên địa bàn tỉnh An Giang. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-04-2017 Quyết định số 1219/QĐ-UBND về việc công nhận hạng trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc địa bàn huyện Tri Tôn. 17
24-04-2017 Quyết định số 1220/QĐ-UBND về việc công nhận hạng trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc địa bàn huyện An Phú. 19
24-04-2017 Quyết định số 1221/QĐ-UBND về việc công nhận hạng trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc địa bàn huyện Phú Tân. 21
24-04-2017 Quyết định số 1222/QĐ-UBND về việc công nhận hạng trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc địa bàn huyện Châu Thành. 23
24-04-2017 Quyết định số 1223/QĐ-UBND về việc công nhận hạng trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc địa bàn thành phố Long Xuyên. 25
24-04-2017 Quyết định số 1234/QĐ-UBND về việc phê duyệt “Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tri Tôn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. 27
24-04-2017 Quyết định số 1235/QĐ-UBND về việc phê duyệt “Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Châu Phú đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. 42
24-04-2017 Quyết định số 1236/QĐ-UBND về việc phê duyệt “Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện An Phú đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. 56
26-04-2017 Quyết định số 1264/QĐ-UBND về việc phê duyệt “Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Phú Tân đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. 71
26-04-2017 Quyết định số 1265/QĐ-UBND về việc phê duyệt “Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Châu Đốc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. 86
26-04-2017 Quyết định số 1266/QĐ-UBND về việc phê duyệt “Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Châu Thành đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. 100
26-04-2017 Quyết định số 1272/QĐ-UBND về việc phê duyệt “Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Thoại Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. 115
26-04-2017 Quyết định số 1273/QĐ-UBND về việc phê duyệt “Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Chợ Mới đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. 132
24,445,271 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner