"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 14           Năm 2017 Ngày 15 tháng 5 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-04-2017 Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. 03
03-05-2017 Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định Tiêu chí xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 13/01/2016 của UBND tỉnh. 07
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-05-2017 Quyết định số 1317/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. 09
04-05-2017 Quyết định số 1361/QĐ-UBND về việc phê duyệt “Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Long Xuyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. 10
04-05-2017 Quyết định số 1362/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án thu lệ phí Đăng ký cư trú và cấp Chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh An Giang. 26
05-05-2017 Quyết định số 1370/QĐ-UBND ban hành Chương trình Việc làm tỉnh An Giang giai đoạn 2017 – 2020. 33
05-05-2017 Quyết định số 1382/QĐ-UBND về việc phê duyệt “Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Tân Châu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. 49
05-05-2017 Quyết định số 1385/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020. 63
28-04-2017 Kế hoạch số 234/KH-UBND tổ chức Tháng Du lịch An Giang năm 2017. 78
05-05-2017 Kế hoạch số 241/KH-UBND tổ chức hội nghị triển khai Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 – 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang. 87
03-05-2017 Công văn số 698/UBND-KTTH về việc quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. 90
05-05-2017 Công văn số 714/UBND-KGVX về việc nâng mức trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng dược chăm sóc tại trung tâm và cơ sở bảo trợ xã hội. 91
24,445,357 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner