"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15           Năm 2017 Ngày 25 tháng 5 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-05-2017 Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang. 03
16-05-2017 Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND về việc phân cấp thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang. 05
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-05-2017 Quyết định số 1389/QĐ-UBND tạm giao biên chế sự nghiệp năm 2017 cho các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang. 08
09-05-2017 Quyết định số 1400/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Đổi mới phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác trong nông nghiệp tỉnh An Giang giai đoạn 2017-2020. 56
09-05-2017 Quyết định số 1402/QĐ-UBND phê duyệt đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình lúa - cá sạch tại tỉnh An Giang”. 66
09-05-2017 Quyết định số 1428/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Tổ Kiểm tra công vụ tỉnh. 72
15-05-2017 Quyết định số 1469/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng bắp (ngô) theo Quyết định số 915/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ. 80
15-05-2017 Quyết định số 1470/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2017-2018. 88
10-05-2017 Chỉ thị số 1433/CT-UBND về việc tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 trên địa bàn tỉnh An Giang. 91
11-05-2017 Kế hoạch số 254/KH-UBND thực hiện Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới tại vùng Đồng bằng Sông Cửu Long giai đoạn 2016-2020” trên địa bàn tỉnh An Giang. 97
11-05-2017 Kế hoạch số 257/KH-UBND thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị bạo lực, Bị xâm hại tình dục giai đoạn 2017 – 2020. 119
11-05-2017 Kế hoạch số 258/KH-UBND triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản. 129
15-05-2017 Kế hoạch số 266/KH-UBND triển khai Đề án Chính sách phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, gắn phát triển kết cấu hạ tầng trong nước với mạng lưới hạ tầng trong các liên kết khu vực. 133
08-05-2017 Công văn số 731/UBND-KTN về việc quy định quản lý chi phí xây dựng chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp trên địa bàn tỉnh An Giang. 138
24,445,478 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner