"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 16           Năm 2017 Ngày 09 tháng 6 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-05-2017 Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang. 03
29-05-2017 Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang. 08
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-05-2017 Quyết định số 1573/QĐ-UBND về việc công nhận hạng trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc địa bàn huyện Thoại Sơn. 11
23-05-2017 Quyết định số 1585/QĐ-UBND cấp bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Năm học 2016-2017. 13
23-05-2017 Quyết định số 1586/QĐ-UBND ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2017 - 2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang. 15
23-05-2017 Quyết định số 1590/QĐ-UBND về việc công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các Sở, ban ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang. 18
25-05-2017 Quyết định số 1606/QĐ-UBND về việc công nhận hạng trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc địa bàn thành phố Châu Đốc. 22
25-05-2017 Quyết định số 1607/QĐ-UBND về việc công nhận hạng trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc địa bàn huyện An Phú. 24
26-05-2017 Quyết định số 1614/QĐ-UBND về việc điều chỉnh danh sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 26
30-05-2017 Quyết định số 1650/QĐ-UBND ban hành Quy chế về quy trình đánh giá và bảng tiêu chí đánh giá chất lượng hiệu quả hoạt động công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại các Sở, Ban, ngành trên địa bàn tỉnh. 30
17-05-2017 Kế hoạch số 268/KH-UBND tổ chức hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy năm 2017. 37
23-05-2017 Kế hoạch số 291/KH-UBND hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2017 với chủ đề “Đại dương của chúng ta, tương lai của chúng ta”. 41
25-05-2017 Kế hoạch số 296/KH-UBND tổng kết 06 năm thi hành Luật thanh tra. 44
30-05-2017 Kế hoạch số 302/KH-UBND sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012. 48
30-05-2017 Kế hoạch số 306/KH-UBND tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2017. 53
30-05-2017 Kế hoạch số 307/KH-UBND triển khai thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN tỉnh An Giang đến năm 2025. 60
24,445,585 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner