"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 25           Năm 2017 Ngày 09 tháng 8 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-07-2017 Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng, quản lý và thực hiện chế độ tiền lương đối với công chức trên địa bàn tỉnh An Giang. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-07-2017 Quyết định số 2227/QĐ-UBND về việc Ban hành Bộ chỉ thị môi trường tỉnh An Giang giai đoạn 2017-2020. 14
25-07-2017 Quyết định số 2234/QĐ-UBND về việc công bố hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh An Giang. 26
28-07-2017 Quyết định số 2280/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Y tế tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 28
28-07-2017 Quyết định số 2281/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết nuôi, chế biến cá tra trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 34
28-07-2017 Quyết định số 2282/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch nuôi thủy sản trên các tuyến sông đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025. 46
28-07-2017 Quyết định số 2287/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc liên ngành tăng trưởng xanh tỉnh An Giang. 55
28-07-2017 Quyết định số 2288/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh An Giang giai đoạn 2011-2020. 59
26-07-2017 Kế hoạch số 439/KH-UBND tổ chức “Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục” năm 2017. 62
25-07-2017 Công văn số 1266/UBND-NC về việc thực hiện một số hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính nhằm nâng cao chỉ số Cải cách hành chính năm 2017. 68
31-07-2017 Công văn số 1301/UBND-NC về việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính. 71
31-07-2017 Công văn số 1314/UBND-NC về việc điều chỉnh thời gian và bổ sung Danh mục văn bản quy phạm pháp luật năm 2017. 74
25-07-2017 Thông báo số 436/TB-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Kho lưu trữ hồ sơ và Cơ sở nhân đạo của Bệnh viện đa khoa Trung tâm An Giang, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên. 83
24,445,560 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner