"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 31           Năm 2017 Ngày 01 tháng 9 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-08-2017 Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang. 04
01-08-2017 Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang. 09
18-08-2017 Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ban hành Định mức khung kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh An Giang. 12
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
21-08-2017 Công văn số 118/HĐND-TT về việc đính chính nội dung của Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017. 32
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-08-2017 Quyết định số 2424/QĐ-UBND về việc ban hành phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh An Giang. 34
15-08-2017 Quyết định số 2465/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020. 58
17-08-2017 Quyết định số 2494/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục các thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang. 68
21-08-2017 Quyết định số 2526/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án “Tăng cường đưa lao động An Giang đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2016 - 2020” và Tổ chuyên viên giúp việc. 85
22-08-2017 Quyết định số 2527/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án tổ chức quản lý, khai thác vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt nhỏ chất lượng cao hoạt động trong đô thị và xe buýt nhanh chất lượng cao hoạt động các tuyến trọng điểm trên địa bàn tỉnh An Giang. 91
10-08-2017 Kế hoạch số 462/KH-UBND thực hiện dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh An Giang năm 2018 và giai đoạn 2016 - 2020. 97
14-08-2017 Kế hoạch số 468/KH-UBND thực hiện Kết luận số 23-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Châu Đốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. 125
14-08-2017 Kế hoạch số 469/KH-UBND tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017. 148
16-08-2017 Kế hoạch số 473/KH-UBND thực hiện Đề án Đổi mới phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác trong nông nghiệp theo Quyết định số 1400/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của UBND tỉnh An Giang. 154
16-08-2017 Kế hoạch số 474/KH-UBND thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020. 180
16-08-2017 Kế hoạch số 475/KH-UBND kiểm tra thực hiện quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2017. 185
21-08-2017 Kế hoạch số 484/KH-UBND thực hiện Đề án 03-ĐA/TU về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2020 và những năm tiếp theo. 190
16-08-2017 Công văn số 1422/UBND-NC về việc tăng cường các biện pháp PCCC đối với khu dân cư. 201
17-08-2017 Công văn số 1433/UBND-KGVX về việc thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho thanh niên hoàn thành NVQS, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện. 205
18-08-2017 Công văn số 1446/UBND-NC về việc thực hiện một số hoạt động kiểm soát TTHC nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2017. 213
24,445,237 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner