"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 34           Năm 2017 Ngày 15 tháng 9 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-08-2017 Quyết định số 56/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 2 2/2014/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố không vào mục đích giao thông trên địa bàn thành phố Long Xuyên và thành phố Châu Đốc thuộc tỉnh An Giang. 03
31-08-2017 Quyết định số 57/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh An Giang. 06
01-09-2017 Quyết định số 58/2017/QĐ-UBND về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh An Giang. 25
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-08-2017 Quyết định số 2592/QĐ-UBND ban hành Chương trình xúc tiến vận đông viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2017-2021 của tỉnh An Giang. 30
30-08-2017 Quyết định số 2607/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án “Phát triển chăn nuôi gia cầm ứng dụng công nghệ cao, đảm bảo vệ sinh môi trường tỉnh An Giang giai đoạn 2017-2020”. 49
31-08-2017 Quyết định số 2612/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh An Giang. 61
05-09-2017 Quyết định số 2638/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên. 76
05-09-2017 Quyết định số 2649/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp công tác quản lý nhà nước trong việc quản lý luật sư và hoạt động hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh An Giang. 82
05-09-2017 Quyết định số 2651/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh An Giang. 90
08-09-2017 Quyết định số 2674/QĐ-UBND công bố Bộ Đơn giá dịch vụ công ích đô thị năm 2017. 94
31-08-2017 Chỉ thị số 2617/CT-UBND về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo năm học 2017 - 2018. 96
08-09-2017 Chỉ thị số 2681/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện chỉ tiêu bao phủ số người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2017. 102
01-09-2017 Kế hoạch số 497/KH-UBND tổ chức Ngày Sách Việt Nam (21/4) lần thứ V năm 2018 trên địa bàn tỉnh An Giang. 104
11-09-2017 Kế hoạch số 510/KH-UBND tạo quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2017-2018. 111
24,445,531 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner