"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 35           Năm 2017 Ngày 21 tháng 9 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-09-2017 Quyết định số 2728/QĐ-UBND phê duyệt Đề án quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Thông tin và Truyền thông đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 03
14-09-2017 Quyết định số 2729/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nội vụ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 07
14-09-2017 Quyết định số 2730/QĐ-UBND phê duyệt Đề án quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 10
14-09-2017 Quyết định số 2731/QĐ-UBND phê duyệt Đề án chuyển đổi cơ chế tự chủ của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 14
14-09-2017 Quyết định số 2732/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 18
14-09-2017 Quyết định số 2734/QĐ-UBND phê duyệt Đề án chuyển đổi cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 22
14-09-2017 Quyết định số 2742/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, Tiểu Ban, Tổ Giúp việc và Tổ Điều phối thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp tỉnh An Giang đến năm 2020. 34
13-09-2017 Chỉ thị số 2710/CT-UBND về việc đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu nâng cao Chỉ số cải cách hành chính tỉnh An Giang. 51
13-09-2017 Kế hoạch số 521/KH-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường và dự toán kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2018. 57
14-09-2017 Kế hoạch số 524/KH-UBND triển khai các hoạt động kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản 2018. 129
24,445,626 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner