"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 37           Năm 2017 Ngày 28 tháng 9 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-09-2017 Quyết định số 59/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh An Giang. 03
20-09-2017 Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về tham gia ý kiến thiết kế cơ sở, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang. 15
21-09-2017 Quyết định số 61/2017/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. 17
22-09-2017 Quyết định số 62/2017/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh An Giang. 21
22-09-2017 Quyết định số 63/2017/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh An Giang. 24
22-09-2017 Quyết định số 64/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng lên Cổng thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh An Giang. 26
25-09-2017 Quyết định số 65/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định về xây dựng, quản lý và sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông trên địa bàn tỉnh An Giang. 33
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-09-2017 Quyết định số 2771/QĐ-UBND về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc. 43
21-09-2017 Quyết định số 2802/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Y tế - Dân số. 44
21-09-2017 Quyết định số 2806/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện Phú Tân. 51
18-09-2017 Kế hoạch số 528/KH-UBND triển khai Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam. 55
18-09-2017 Kế hoạch số 529/KH-UBND triển khai thi hành Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự. 60
24,445,763 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner