"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 38           Năm 2017 Ngày 04 tháng 10 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-09-2017 Quyết định số 2801/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Bảo trợ Người tàn tật, Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo huyện Châu Phú. 02
22-09-2017 Quyết định số 2822/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố,Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang”. 11
22-09-2017 Quyết định số 2830/QĐ-UBND ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nướccủa ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang. 50
26-09-2017 Quyết định số 2848/QĐ-UBND về việc thành lập Ban điều hành Đề án Củng cố và phát triển hệ thống trường trung học phổ thông chuyên trên địa bàn tỉnh An Giang. 55
24,445,795 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner