"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 40           Năm 2017 Ngày 10 tháng 10 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-09-2017 Quyết định số 66/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh An Giang. 03
04-10-2017 Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang. 25
04-10-2017 Quyết định số 68/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định đơn giản hóa một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang. 43
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-10-2017 Quyết định số 2931/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch hành động quản lý chất thải rắn cho thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang giai đoạn 2017-2022. 45
04-10-2017 Quyết định số 2935/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Điều hành và Tổ Giúp việc xây dựng và triển khai Đề án “Liên kết Phát triển bền vững Tiểu vùng Tứ giác Long Xuyên”. 55
05-10-2017 Kế hoạch số 560/KH-UBND triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý. 59
05-10-2017 Kế hoạch số 561/KH-UBND triển khai thi hành Bộ luật Hình sự. 65
24,444,495 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner