"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 41           Năm 2017 Ngày 18 tháng 10 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-10-2017 Quyết định số 3001/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Công trình giao thông tỉnh An Giang. 03
10-10-2017 Quyết định số 3002/QĐ-UBND ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Công trình giao thông tỉnh An Giang. 10
10-10-2017 Quyết định số 3004/QĐ-UBND về việc Quy hoạch mạng lưới của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 26
10-10-2017 Quyết định số 3005/QĐ-UBND về việc ban hành Nội quy Ban Quản lý Cửa khẩu Khánh Bình trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang. 30
10-10-2017 Quyết định số 3006/QĐ-UBND về việc ban hành Nội quy Ban Quản lý Cửa khẩu Tịnh Biên trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang. 35
10-10-2017 Quyết định số 3007/QĐ-UBND về việc ban hành Nội quy Ban Quản lý Cửa khẩu Vĩnh Xương trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang. 40
09-10-2017 Kế hoạch số 567/KH-UBND khung mục tiêu, nhiệm vụ và danh mục dự án ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh An Giang giai đoạn 2017 - 2020. 45
11-10-2017 Kế hoạch số 573/KH-UBND triển khai Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh An Giang. 100
24,445,307 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner