"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 44           Năm 2017 Ngày 30 tháng 10 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-10-2017 Quyết định số 3065/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Tịnh Biên. 03
19-10-2017 Quyết định số 3095/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Châu Phú. 08
20-10-2017 Quyết định số 3113/QĐ-UBND về việc thành lập Ban quản lý dự án xây dựng hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm rau, củ, quả trên địa bàn tỉnh An Giang. 13
20-10-2017 Quyết định số 3115/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát triển thủy sản bền vững tỉnh An Giang giai đoạn từ nay đến năm 2020, định hướng đền năm 2025. 15
20-10-2017 Quyết định số 3129/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh An Giang giai đoạn 2016 – 2020. 29
23-10-2017 Quyết định số 3154/QĐ-UBND về việc công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ học bổng Nguyễn Văn Thoại, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. 31
20-10-2017 Kế hoạch số 594/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ và Kế hoạch số 31-KH/TU ngày 04/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. 33
20-10-2017 Kế hoạch số 597/KH-UBND tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 – 2020 tỉnh An Giang. 49
24,445,620 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner