"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 46           Năm 2017 Ngày 06 tháng 11 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-10-2017 Quyết định số 75/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với các lĩnh vực hoạt động trong Khu kinh tế cửa khẩu và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang. 03
31-10-2017 Quyết định số 3279/QĐ-GQXP về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính. 28
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-10-2017 Quyết định số 3215/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh An Giang. 31
30-10-2017 Quyết định số 3228/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Châu Thành. 36
30-10-2017 Quyết định số 3229/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Phú Tân. 41
30-10-2017 Quyết định số 3230/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện An Phú. 46
30-10-2017 Quyết định số 3231/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn. 51
30-10-2017 Quyết định số 3238/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” trên địa bàn tỉnh An Giang. 56
26-10-2017 Kế hoạch số 630/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị 33/CT-TTg ngày 21/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ. 59
30-10-2017 Công văn số 1889/UBND-TH về việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2017. 64
24,445,759 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner