"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 51           Năm 2017 Ngày 16 tháng 11 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-11-2017 Quyết định số 77/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh An Giang. 03
08-11-2017 Quyết định số 78/2017/QĐ-UBND về việc phân cấp thực hiện tiếp nhận đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn tỉnh An Giang. 13
Ủy ban nhân dân thị xã Châu Đốc
02-11-2017 Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thành phố Châu Đốc. 28
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-11-2017 Quyết định số 3340/QĐ-UBND phê duyệt Dự án Xây dựng mô hình Quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo trên địa bàn tỉnh An Giang. 34
07-11-2017 Quyết định số 3348/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Tri Tôn. 46
07-11-2017 Quyết định số 3349/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Y tế thành phố Châu Đốc. 51
08-11-2017 Quyết định số 3371/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2. 56
24,445,369 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner