"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 52           Năm 2017 Ngày 17 tháng 11 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-11-2017 Quyết định số 79/2017/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ sử dụng cầu Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-11-2017 Quyết định số 3373/QĐ-UBND ban hành Đề án “Đào tạo lao động có tay nghề đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp giai đoạn 2017 – 2020 tỉnh An Giang. 08
10-11-2017 Quyết định số 3388/QĐ-UBND cấp bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Năm học 2017-2018. 19
14-11-2017 Quyết định số 3402/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình công tác năm 2018 của ngành Thanh tra tỉnh An Giang và Kế hoạch thanh tra năm 2018 của Thanh tra tỉnh. 20
14-11-2017 Quyết định số 3405/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang. 30
14-11-2017 Quyết định số 3409/QĐ-UBND về việc phê duyệt trữ lượng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản cát trên sông Tiền thuộc xã Tấn Mỹ và xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. 45
08-11-2017 Kế hoạch số 653/KH-UBND thanh tra, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, viễn thông và công nghệ thông tin. 49
09-11-2017 Kế hoạch số 656/KH-UBND thực hiện Kết luận số 33-KL/TU ngày 17/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Long Xuyên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025. 55
24,445,501 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner