"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 53           Năm 2017 Ngày 22 tháng 11 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-11-2017 Quyết định số 81/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định ban hành quy định một số thủ tục liên quan đến quy trình tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh An Giang. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-11-2017 Quyết định số 3412/QĐ-UBND ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh An Giang. 04
15-11-2017 Quyết định số 3422/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi” tỉnh An Giang giai đoạn 2018 - 2020. 12
16-11-2017 Quyết định số 3443/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định số 185/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân khai kế hoạch vốn thực hiện Quyết định số 3511/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2016 phê duyệt bổ sung Đề án thực hiện chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo đời sống khó khăn tỉnh An Giang giai đoạn 2013 – 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 2451/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. 20
17-11-2017 Quyết định số 3454/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch hành động “Quản lý và sử dụng hiệu quả sinh khối cây lúa sản xuất năng lượng trong điều kiện biến đổi khí hậu tỉnh An Giang giai đoạn 2018 - 2030”. 22
17-11-2017 Quyết định số 3464/QĐ-UBND công nhận xã Hội An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang là đô thị loại V. 37
15-11-2017 Kế hoạch số 671/KH-UBND triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. 38
16-11-2017 Kế hoạch số 676/KH-UBND thực hiện Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường. 43
17-11-2017 Kế hoạch số 682/KH-UBND thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TTg, ngày 24/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ. 49
24,445,600 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner