"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 55           Năm 2017 Ngày 28 tháng 11 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-11-2017 Quyết định số 80/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh An Giang. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-11-2017 Quyết định số 3450/QĐ-UBND ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước của các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 25
17-11-2017 Quyết định số 3451/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Hội Nông dân tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 27
17-11-2017 Quyết định số 3452/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 31
23-11-2017 Quyết định số 3516/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh An Giang. 36
23-11-2017 Quyết định số 3517/QĐ-UBND ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh An Giang. 43
24,445,748 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner